Budujeme domovy
naším zbožím od roku 1991!
30. 04. 2018

Na kotlíkovou dotaci s Aquatopem

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na Ekodesign. Zároveň probíhá novela Zákona o ochraně ovzduší, která zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

Důvod kotlíkové dotace? Znečištěné ovzduší!

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na Ekodesign. Zároveň probíhá novela Zákona o ochraně ovzduší, která zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

Na koho se dotace vztahuje?

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, kondenzační kotel nebo solární systém.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

– tepelné čerpadlo,

– kotel na pevná paliva,

– plynový kondenzační kotel,

– „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti rodinného domu

Případně doplněno ještě navíc (pouze současně s výměnou kotle) o možnost:

– instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV

Jaká je výše dotace?

Výše podpory

 

+ dalších 5 % dotace je možno získat při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam obcí ZDE) .
Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. procentu dotace 85 %). Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP.

Na co dostanete dotaci:

– zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
- nová otopná soustava
- rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
- finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
- služby energetického specialisty
- projektová dokumentace

Co když Váš dům nesplňuje energetickou účinnost C?

Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista):

Opatření

Postup při podání žádosti v případě zakoupení kotle u naší firmy:

1) Nebojte se a neváhejte nás kontaktovat: 

– mobil: 721 304 0­43 (Martin Tvarůžek)

– email: aquatop­.ra@email.cz

2) Zajistíme pro Vás odborníka/topenáře, který po prohlídce a domluvě s Vámi navrhne vhodný zdroj vytápění.

3) Vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku. V případě schválení může vše začít ;)

4) Předáme Vám kontakt na energetického specialistu, se kterým si domluvíte schůzku. Ten Vás navštíví a po poradě s Vámi navrhne vhodná mikroopatření.

5) Až bude i toto hotové, zavoláte nám, domluvíme si termín schůzky  v naší kanceláři, kde společně vyplníme potřebné podklady a podání zajistíme za Vás.

ENBRA TP-EKO foto

Dokumenty k podání žádosti:

  • Žádost o poskytnutí dotace – vypracuje Aquatop s.r.o.
  • PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy – pomůžeme Vám vyhledat specialistu
  • Přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Příjem žádostí

– Královehradecký kraj – od 11. 1. 2016
- Středočeský kraj – od 15. 1. 2016 do 15. 9. 2016
- Jihočeský kraj – od 18. 1. 2016 do 31. 3. 2016
- Jihomoravský kraj – od 18. 1. 2016 do 30. 4. 2016
- Plzeňský kraj – od 20. 1. 2016 do 31. 3. 2016
- Olomoucký kraj – od 22. 1. 2016 do 13. 5. 2016
- Zlínský kraj – od 25. 1. 2016 do 10. 3. 2016
- Ústecký kraj – od 25. 1. 2016
- Pardubický kraj – od 27. 1. 2016
- Moravskoslezský kraj – od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016
- Olomoucký kraj – od 22. 2. 2016 do 13. 5. 2016

Líbí se vám článek? Sdílejte jej

Novinky, slevy a výhody do e-mailu